kolegium

1) w średniowiecznych uniwersytetach zespół budynków będących wspólnym mieszkaniem scholarów i mistrzów; rodzaj internatu, bursy. 2)od połowy XVI w. nazwa szkół średnich, połączonych zazwyczaj z internatem, przeznaczonych głównie dla młodzieży wyższych stanów (szlachty, arystokracji, zamożnego mieszczaństwa), prowadzonych zazwyczaj przez zakony nauczające (jezuitów, oratorianów, pijarów). 3)zespół, gremium osób wspólnie rozstrzygających o czymś (por. kolegium najstarszych elbląskiego kupiectwa) (według Wielkiej Encyklopedii PWN, 2003)