kolega

Kolega – nauczyciel uczący w szkole (klasy najmłodsze), uczył wszystkich przedmiotów obowiązujących w danej klasie, będący odpowiedzialny za ich postępy