koga

żaglowiec używany w XII-XVI w. na Morzach Bałtyckim i Północnym. Był to typ statku ciężkiego, płaskodennego, o niedużej zwrotności. Początkowo kogi były żaglowcami jednomasztowymi, używanymi głównie w rybołówstwie. Później pojawiły się kogi handlowe (3-masztowe, o nośności do 400 t)i wojenne (załoga do 200 osób, uzbrojone w lekkie działa). Koga jest jednym z symboli Elbląga, występowała na jednym z najstarszych elbląskich herbów. Na elbląskiej pieczęci znajduje się też najstarsze w ogóle przedstawienie ikonograficzne tego typu statku (1242 r.)Kogi był też budowane w elbląskich szkutniach.