Klein, Jacob Theodor

Jacob Theodor Klein (1685-1759) – przyrodnik, prawnik, historyk, matematyk. Studiował prawo i matematykę w Królewcu. Przez kilka lat podróżował po Europie, studiując na kilku uniwersytetach, w Anglii, odwiedził Niderlandy, Tyrol i Austrię. W czasie tej podróży zainteresował się naukami przyrodniczymi, zwłaszcza zoologią. Do Gdańska wrócił w 1712 roku. Założył ogród botaniczny i szklarnie na Langgarten (obecnie osiedle Długie Ogrody).  W ogrodzie uprawiał ok. 340 gatunków i odmian roślin, których wykazy opublikował w kolejnych katalogach z lat 1722, 1724 i 1726. Przy ogrodzie, w oddzielnym budynku, stworzył muzeum przyrodnicze z bogatą kolekcją bursztynów, skamieniałości i zbiorów geologicznych. Bogaty zielnik z okazami ze swojego ogrodu przekazał Towarzystwu Przyrodniczemu w Gdańsku. Oprócz badań naukowych, pełnił szereg funkcji publicznych w Gdańsku, był m.in. sekretarzem rady miejskiej. Napisał ponad 80 prac przyrodniczych z różnych dziedzin, był członkiem kilku towarzystw naukowych w Europie (m.in. w Londynie, Petersburgu i Jenie). Był również jednym z dziewięciu założycieli Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Societas physicae experimentalis), które powstało 2 stycznia 1743 roku.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Theodor_Klein