kantor

kantor - [łac. cantare], muz. solista wykonujący śpiew liturgiczny; także kierujący śpiewem w kościele (przodownik chóru, kapelmistrz, organista) lub w synagodze; nauczyciel śpiewu; animator śpiewu; dyrektor muzyczny