kamlarz

Kamlarz - zarządca skarbu. Zarządzał finansami miejskimi i nadzorował działalność gospodarczą gminy (zbieranie czynszów, finansowanie prac budowlanych, remontów etc.)