kadryl

( z fr. quadrille) –nazwa pochodzi od oddziału jazdy, taniec salonowy, styl muzyczny.