intensyfikacja rolnictwa

podnoszenie produkcji rolnej poprzez zwiększanie nakładów i środków materialnych na jednostkę powierzchni albo poprzez wzrost nakładów pracy. Prowadzi ona do wzrostu specjalizacji produkcji, zwłaszcza do rozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej.