iluminacja

1) rzęsiste oświetlenie sztucznym światłem; w czasach gdy oświetlenie gazowe lub elektryczne nie było jeszcze taką oczywistością, tego rodzaju gry świateł używano jako dodatkowego elementu uatrakcyjniającego zabawy i bale lub jako atrakcji samej w sobie, np. po spektaklu, koncercie.

2) wykonywane przez iluminatorów ręczne zdobienia starych rękopisów. O iluminacjach mówi się też w przypadku najwcześniejszych druków (inkunabułów). Malunki wykonywane były już na zwojach staroegipskich papirusów, iluminacja przeżywała jednak swój renesans dopiero po pojawieniu się książki w postaci takiej, jaka znana jest dzisiaj. Najbardziej bogato iluminowane bywały brewiarze.