Hanke, Martin (1632-1709)

Martinus Hankius (1632-1709) [pseud. Brunman, Christian] - urodzony na Śląsku, profesor Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu, historyk, filozof, poeta. Wybitny bizantynolog (specjalista w zakresie bizantynistyki), autor m.in. "De Byzantinarum Rerum Scriptoribus Graecis..."