Gatterer, Johann Christoph (1727-1799)

Johann Christoph Gatterer (1727-1799) - niemiecki historyk, profesor w Getyndze, specjalista z zakresu genealogii, dyplomatyki, teologii, historii prawa. Przyszedł na świat w norymberskiej twierdzy Lichtenau, prawdopodobnie jako syn żołnierza. Do dziewiątego roku życia Johann podejmował trud zdobywania wiedzy jako samouk, by następnie rozpocząć naukę w szkole w Norymbergii, którą finansował sobie sam, z pieniędzy otrzymywanych za udzielanie korepetycji młodszym uczniom. Studiował następnie teologię ewangelicką, języki orientalne, nauki filozoficzne oraz historię. Po habilitacji i okresie docentury prywatnej w 1759 roku, został powołany na uniwersytet w Getyndze, gdzie objął katedrę po zmarłym Johannie Dawidzie Köhlerze. Gatterer jako pierwszy prowadził regularne wykłady z nauk historycznych. Wśród nich Encyclopädie der Geschichtskunde od semestru zimowego 1760 roku do letniego 1763, w semestrze letnim 1767 roku wykładał Geschichtsschreibekunst, a od roku 1787 do 1799 w każdym semestrze czytał wykłady z nauk pomocniczych historii (heraldyki, geografii, numizmatyki, genealogii, dyplomatyki i historii ogólnej). Szczególny wkład wniósł do geografii historycznej. Założyciel Instytutu Historycznego przy uniwersytecie getyńskim, swego rodzaju seminarium historycznego.  Zainteresowania Gatterera odnoszą się w dużej mierze do starożytności.  Autor licznych prac (w tym pięć podręczników), m.in. „Praktische Heraldik”; „Abriß der Genealogie”; „De artis diplomaticae difficultate”; „Elementa artis diplomaticae Universalis cum tabulis : XII Aeri incisis : volumen prius [T.1]”. Kontynuatorem encyklopedii Nauk Pomocniczych Historii, opartej na pracach mistrza Gatterera, był uczeń - Carl Gottlob Shonemann (1766-1802).

źródła:

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Gatterer

http://www.deutsche-biographie.de/sfz19997.html

http://users.manchester.edu/FacStaff/SSNaragon/Kant/Bio/FullBio/GattererJC.html