foliał

foliał - foliant (łc. folium "liść") 1.lit. książka składająca się z arkuszy złożonych na pół, w formacie folio (2) 2.pot. książka gruba lub dużego formatu.