Elbląg (rzeka)

Elbląg - rzeka na Żuławach Elbląskich. Wypływa z jeziora Druzno, uchodzi do Zalewu Wiślanego.

Długość: 14,5 km, żeglowna na całej długości (od Elbląga traktowana jako morskie wody śródlądowe).

    główne miasto: Elbląg

    poprzez kanały posiada połączenie:

        z Nogatem - Kanał Jagielloński

        z jeziorami Pojezierza Iławskiego - Kanał Elbląski

Rzeka Elbląg stanowi oś żeglugowego systemu transportowego oraz odwodnienia Żuław Elbląskich. W zależności od wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym spowodowanych "wpychaniem" wód Bałtyku do Cieśniny Piławskiej przez silne wiatry północne i północno-wschodnie, kierunek spływu wód rzeki Elbląg, odwraca się i powoduje spiętrzenie wody jeziora Druzno. Znaczna część dorzecza rzeki obejmuje tereny depresyjne w tym największą depresję w Polsce - 1,8 m, położoną na południowy wschód od miasta Elbląg pomiędzy wsią Raczki Elbląskie a rzeką Tyną. Prawie na całej długości rzeki Elbląg i jej dopływach w ich dolnym biegu występują obwałowania przeciwpowodziowe.

Według niektórych źródeł do przepływu rzeki zalicza się również przepływ rzeki Dzierzgoń wypływającej z obszaru Powiśla w powiecie sztumskim, o długości 45 kilometrów i uchodzącej do jeziora Druzno.

Przez elblążan rzeka Elbląg często potocznie nazywana jest "Kanałem"

Fot. kamienice nad rzeką Elbląg, [w:} R. Dorr, Elbing. Neuer illustrierter Führer, Danzig 1901.