Ekielski, Aleksander

Aleksander Ekielski (1806-1858) – kapitan artylerii Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego, geometra, powstaniec listopadowy, emigrant. W 1830, w stopniu podporucznika, pełnił służbę w Baterii Pozycyjnej Artylerii Konnej Gwardii w Warszawie. Był oficerem artylerii w stopniu kapitana. Brał udział w bitwach pod Iganiami i Ostrołęką oraz w walkach na warszawskiej Woli. Po upadku powstania mieszkał w Bielniku i w Elblągu. Po wyjeździe do Francji napisał pamiętnik "Podróż z Elbląga do Awinionu". W pamiętniku Ekielski maluje obraz miasta jako pięknie położonego, zamożnego, porządnego i czystego. Jako artylerzysta zwraca uwagę na fortyfikacje miasta, wspomina o domach z muru pruskiego, spichrzach, kościele NMP z licznymi miejscami pochówku, podmiejskim założeniu leśnym Vogelsang (Bażantarnia), dwóch zwodzonych mostach, browarach, produkujących dobre piwo i fabrykach. Mieszkańcy Elbląga w oczach Ekielskiego „myślą po polsku” i są bardzo gościnni, reprezentują jednak wiele „pruskich” cech, takich jak oszczędność, gospodarność i zamiłowanie do porządku. Podziw wzbudzają w autorze także elblążanki, które opisuje jako doskonale ułożone, a także urodziwe.

Biblioteka Elbląska posiada fragmenty „Wspomnień z podróży”, 1931, 1931, sygn. 35712.