Don Juan

Motyw bardzo często wykorzystywany w sztuce, zwłaszcza estradowej. Występuje m. in. w operze Mozarta, zatytułowanej Don Juan (wzgl. Don Giovanni) czyli kamienny gość. Tytuł Kamienny gość nosi też opera Dargomyżskiego, oparta na motywach sztuki Puszkina, dramat Moliera oraz tragiczny balet-pantomima Gluck’a. Bohater tychże dzieł jest człowiekiem cynicznym, wyzbytym skrupułów i nie uznającym żadnych norm moralnych, za co jednak na końcu spotyka go surowa kara. Motyw kamiennej postaci porywającej bohatera do piekła za jego przewinienia pojawia się też w operze Louis Joseph Ferdinand Hérold’a  Zampa, czyli marmurowa oblubienica i jest tu trawestacją mozartowskiego wątku.

Ilustracja - afisz do Don Juana, wystawianego w Elbląskim Teatrze Miejskim (Elbinger Stadttheater) w 1859 r.