Bode, Johann Elert

Johann Elert Bode (1747-1826) niemiecki astronom. W 1772 roku pracował w obserwatorium w Berlinie, a w 1786 roku został jej dyrektorem. Członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie. W swoich pracach rozpowszechnił odkrytą przez J. D. Titiusa prawidłowość w odległościach planet od Słońca (reguła Titiusa–B.). W 1778 wydał atlas nieba zawierający położenia 17 240 gwiazd i mgławic. Swoje wyniki naukowe publikował w założonym przez siebie (1774) czasopiśmie "Astronomisches Jahrbuch".

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada egzemplarz atlasu gwiazd - ludzkie postaci, zwierzęta i zjawiska wpisane w gwiezdne konstelacje ("Die Gestirne", sygn. KA 10.)