biuletyn

Biuletyn – w terminologii prasoznawczej najczęściej małonakładowe wydawnictwo wewnętrzne różnych instytucji, ugrupowań, organizacji, stowarzyszeń itp. Początkowo termin biuletyn oznaczał to samo co czasopismo (zob. np.   "Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft" ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej).  Słowo biuletyn w języku polskim stosowane jest od XVIII wieku.