Bernard, święty

Święty Bernard (1091-1153), opat klarawalleński (z Clairvaux), doktor kościoła, wpłynął na wielu władców i możnych, aby podjęli krucjaty dla oswobodzenia Ziemi Świętej. Założyciel 160 klasztorów na terenie Włoch.

Autor licznych kazań i traktatów o życiu duchowym, komentator tekstów biblijnych, miał znaczny wpływ na rozwój kultu maryjnego i mariologii w średniowieczu (m.in. Sermones de tempore et de sanctis et de diversis).