Berlinka

Pruska Biblioteka Państwowa (także Berlinka) – cenne zbiory kultury i sztuki niemieckiej

 

 

 

na zdjęciu: superekslibris króla Prus Fryderyka Wilhelma II von Hohenzollern