Baczko, Ludwig von

Ludwik von Baczko (1756-1823) - niemiecki historyk, poeta, redaktor, tłumacz, autor podręczników, romansów, powieści i zbiorów opowiadań. (Pomimo utraty wzroku napisał więcej niż niejeden ze znanych badaczy naszych czasów. Jego zainteresowania i prace były niezwykle wszechstronne).

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się m. in. podręcznik do historii, geografii i statystyki Prus autorstwa Baczko.