artefakt

Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.

(Na ilustracji artefakty odkryte przez Elbląskie Towarzystwo Starożytności - Elbinger Altertumsgesellschaft).