apokryf

1. tekst związany tematycznie z Nowym lub Starym Testamentem, lecz nieuznany przez Kościół chrześcijański za kanoniczny 2. przenośnie o utworze przypisywanemu nieżyjącemu lub wymyślonemu twórcy, często w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd i nadania utworowi wyższej rangi, wartości.

(Na ilustracji rycina z druku apokryficznego  Wunderbarlicher Bericht von einem Juden aus Jerusalem bürtig, und Ahasverus genennet, welcher fürgibt als sey er bey der... ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej).