Opisy dokumentów

Texte zum Conzert am 26. Novbr.1815 Typ: Książka Rok publikacji: 1815
Texte zum Conzert am 17en November 1816 Typ: Książka Rok publikacji: 1816
Erster Theil : Vorwort Typ: Książka Rok publikacji: 18?
Farinelli - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1888
Romeo und Julia - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1888