Opisy dokumentów

De spasmo ab exinanitione coniecturas Typ: Stary druk Rok publikacji: 1781