Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego

Typ: Książka Rok publikacji: 1937 Miejsce publikacji: Warszawa Autor:
  • Danilewiczowa, Maria
Strony: S. 58-101 Sygnatura: L-7011 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Liceum Krzemienieckie na Wołyniu - historia
  • Szkolnictwo - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.07.2011

Opis dokumentu

Danilewicz-Zielińska Maria (1907-2003), historyk literatury polskiej na obczyźnie, pisarka, działaczka emigracyjna. Była wieloletnim dyrektorem Polskiej Biblioteki Narodowej w Londynie, współpracowała z Paryską Kulturą i Radiem Wolna Europa. Autorka w swoim artykule „Życie naukowe dawnego…” pokazała Liceum Krzemienieckie, polską szkołę w Krzemieńcu na Wołyniu, istniejącą od 1805 roku, założoną przez Tadeusza Czackiego, ówczesnego wizytatora placówek oświatowych. Liceum wprowadzało w życie staranny program wychowawczy, mający na celu wszechstronny rozwój intelektualny, moralny, kulturalny i obywatelski uczniów, w oparciu o założenia sprecyzowane przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nauka w Liceum trwała 10 lat i była podzielona na dwa etapy: na cztery roczne "klasy" i trzy dwuletnie "kursy. M. Danilewiczowa pokazała powstanie i przemiany ustrojowe uczelni, założenia programowe, prace naukowe profesorów etc. Artykuł jest nadbitką z XXII tomu „Nauki Polskiej”.