Zvuermergken [i.a. zu vermerken] mit was betriglicher unwarheit die Kinder dießer boßhafftigẽ welt bey unßern zeiten sich bearbe

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1528 Miejsce publikacji: [Breslau] Strony: [10] K. Sygnatura: Pol.6.II.1524 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - reformacja - historia - 16 w.
  • Katolicyzm - tekst porozumienia - 16 w.
  • Księstwa niemieckie - 16 w.
  • Saksonia - historia - 16 w.
  • Dyon, Adam (ok. 1490-ok. 1531/1534)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.09.2014

Opis dokumentu

Tekst porozumienia zawartego między książętami i biskupami Rzeszy przeciwko elektorowi saksońskiemu Janowi Stałemu, w celu obrony katolicyzmu i przywrócenia dawnego porządku. Jan Stały, podobnie jak jego poprzednik i brat Fryderyk Mądry – protektor Lutra, wspierał protestantyzm, 1526 ogłosił go w Saksonii religią państwową, a 1530 r. doprowadził do powstania tzw. związku szmalkaldzkiego – przymierza siedmiu książąt i jedenastu miast niemieckich opowiadających się za protestantyzmem, którego sygnatariusze mieli udzielić sobie pomocy w razie wymierzonej przeciw nim agresji. Jednym z autorów dokumentu był Jerzy Brodaty, książę saski, rządzący częścią Saksonii obejmującą Marchię Miśnieńską. Choć sprzyjał prądom humanistycznym, w przeciwieństwie do swojego kuzyna Jana Stałego opowiedział się zdecydowanie za Kościołem katolickim, co postawiło go w opozycji do krewnego. Jerzy, choć bez fanatyzmu, zwalczał protestantyzm, nie przeszkodziło to jednak nawet jego rodzonemu bratu i następcy odstąpić od wiary katolickiej. Ożeniony był z Barbarą Jagiellonką, córką Kazimierza Jagiellończyka, która odznaczała się dużą pobożnością i być może ten fakt również przyczynił się do trwania jej męża przy katolicyzmie. Druk wydany w oficynie wrocławskiego drukarza Adama Dyon (ok. 1490-ok. 1531/1534), wydawcy druków muzycznych, pism polemicznych (m.in. teksty Lutra), podręczników szkolnych. Zajmował się również sprzedażą druków reformacyjnych na terenie Polski, za co był więziony. Posługiwał się techniką drzeworytniczą, karty zdobił renesansowymi ramkami. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1501- Pol.6.II.1530. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 3, 6, 10, 11. Dawne sygnatury: R.5.Misc.9. Typ oprawy (materiał) - półpłótno; obleczenie – czarne płótno; zdobienia - szaro-czarny marmurek; okładzina - tektura; krawędzie - barwione (nakrapiane); pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie deformacje; niewielkie przedarcia/ubytki; średnie zabrudzenia; brak kilku kart lub karty istotnej (frontispis, karta tytułowa, karta z kolofonem itp.). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.