Zestawienie kosztów wyposażenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – tabela

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 2, Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.05.2020

Opis dokumentu

Z 1978 roku pochodzi dokument znajdujący się w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej dotyczący powołanej do życia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu w dniu 21 sierpnia 1975 roku. Tabela zawierająca kolumny – Liczbę porządkową, Nazwę przedsiębiorstwa (dostawcy), Zakres wyposażenia, Koszt realizacji, Termin wykonania (uwagi). Opisano w nim zamówienia w postaci regałów, stołów, gablot, szaf, segmentów biurowych, szaf katalogowych (ze skrzyneczkami). W treści znalazło się Laboratorium językowe, podłączenie sieci miejskiej ciepłowniczej oraz wykonanie ogrodzenia i koszty związane z zagospodarowaniem posesji. Na końcu widnieje uwaga, że rzeczywiste koszty wyposażenia będą wiadome i przedstawione po spisaniu umów i kalkulacji kosztów, najpóźniej do 30 marca 1979 roku, ale suma wyliczona w dokumencie przekroczyła ponad 9 mln złotych. Dokument spisano na tzw. przebitce maszyna do pisania, z tego samego roku pochodzi inny dokument związany z kosztami powołania do życia biblioteki.