Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1877-1879, 1895-1911

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1877-1879, 1895-1911 Miejsce publikacji: Gotha Sygnatura: 010282 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19-20 w.
  • Teologia - czasopisma - 19-20 w.
  • Chrześcijaństwo - historia - czasopisma - 19-20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.02.2017

Opis dokumentu

Niemiecki kwartalnik z dziedziny historii chrześcijaństwa. Czasopismo założone zostało w 1877 r. przez  ewangelickich teologów Albrechta Ritschla (1822-1889), Theodora Briegera (1842-1915), Wilhelma Gaßa (1813-1889) i Hermann’a Reutera (1817-1889). Czasopismo, zawierające przyczynki naukowe i eseje, recenzje i analekty,  reprezentowało idee swego głównego założyciela – Ritschla i jego „szkoły”, odrzucając ideologię pietystyczną z jej teologią naturalną, mistycyzmem i metafizyką, kładąc natomiast nacisk na moralną naturę religii oraz „pierwotną” wersję chrześcijaństwa w rozumieniu nauki Chrystusa zapisanej w ewangeliach w opozycji do dogmatów i nauczaniu o Nim powstałym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i później. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1877-1879, 1895-1911. Numery czasopisma sygnowane znakiem własnościowym (pieczęć) elbląskiego archiwisty i bibliotekarza Leonarda Neubauera (1847-1917).