Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu odbędzie się 27 czerwca 1979 roku – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.05.2020

Opis dokumentu

Dokumenty związane z historią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu, znajdują się obecnie w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej. W miarę możliwości udostępniamy je zainteresowanym na stronach Wortala Historycznego biblioteki. Wiele z nich jest ze sobą związanych, czasami bezpośrednio a czasami pośrednio. W dniu 10 czerwca 1979 roku wysłano z Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) zawiadomienie, w którym zaproszono Wicewojewodę elbląskiego Bogdana Szymelisa, Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki Alicję Bednarczuk oraz Dyrektora WBP Włodzimierza Martina na posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. WRN w Elblągu była odpowiednikiem w czasach PRL-u lokalnego samorządu (mianowanego w wyborach, ale mocno sterowanych). Posiedzenie Komisji miało się odbyć 27 czerwca 1979 roku, wezwanie widoczne obok było również zwolnieniem z obowiązków służbowych w tym dniu. Głównym celem komisji było pochylenie się nad materiałami przygotowanymi przez WBP w Elblągu w postaci maszynopisu – „Rozwój bibliotekarstwa i czytelnictwa w Województwie Elbląskim”. Ten sam dokument możemy zobaczyć w wersji drukowanej liczącej tyle samo stron. Pod zawiadomieniem podpisał się Przewodniczący Komisji Zastępca Dyrektora Biura – Michał Lizak.