Zarządzenie o wprowadzeniu zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1960 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1] Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

W dniu 26 stycznia 1960 roku, uchwałą 2/19 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu, uchwalono statut nowej instytucji kultury w Elblągu – Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP). Czas jednak pokazał, że praktycznie rok później, 1 stycznia 1961 roku, nastąpiły zmiany w treści statutu MBP w Elblągu. Chodziło tylko o kosmetyczne poprawki, dotyczące struktury organizacyjnej filii bibliotecznych. Terenowe placówki, nazywane filiami dzieliły się na filie dla dorosłych i filie dla dzieci i młodzieży do lat 14. Struktura obu tych organizacji była taka sama – kierownik filii dla dorosłych, odpowiadał za wypożyczalnię i czytelnię. Podobnie jak kierownik filii dla dzieci i młodzieży do lat 14 odpowiadał za wypożyczalnię i czytelnię.