Zarządzenie nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1979 roku … w sprawie zasad przyznawania niektórych dodatków do płac … – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: 2, Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie - 20 w.
  • Filmoteka Polska w Warszawie - 20 w.
  • Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Warszawie - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.05.2020

Opis dokumentu

Lata 80-te i związany z nimi kryzys gospodarczy był szokiem dla państwowych instytucji kultury. Z dnia 19 października 1979 roku pochodzi widoczne obok, zarządzenie nr 23 Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. Wcześniej opisaliśmy zarządzenie nr 13 z roku następnego, świadczące o pogarszającej się sytuacji bibliotek publicznych. Zarządzenie zmieniające uprzednio obowiązujące zasady przyznawania niektórych dodatków do płac dla pracowników zatrudnionych w placówkach upowszechniania kultury i w Filmotece Polskiej. W składzie zarządzenia znalazły się odpowiednie załączniki nr 1, 2, 3, 4, znajdujące się w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej. Pod dokumentem widnieje podpis Ministra Kultury i Sztuki z lat 1978-1980 Zygmunta Najdowskiego. Pismo powstało w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, pod którym podpisał się Pierwszy Zastępca Ministra, Podsekretarz Stanu Zygmunt Dudziński.