Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Malbork Strony: [16], Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Malbork - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Ochrona przeciwpożarowa - 20 w.
  • Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.07.2017

Opis dokumentu

Kolejnym przykładem regulaminu ochrony przeciwpożarowej pod nieco inną nazwą jest dokument - "Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" (ZPL "Makop") w Malborku z dnia 15 listopada 1976 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu ochrony p. pożarowej". Jest to broszura w formie nierozciętej 16 stronicowej składki bez numeracji stron z wytłuszczonymi szesnastoma punktami. Po treści zarządzenia w druku znajduje się Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku. Jak w innych tego typu wydawnictwach w punkcie pierwszym opisane zostały zadania i obowiązki kierownictwa wyższego jak i personelu zakładu pracy. Tekst druku nie jest cały, brakuje opisów do punktów 2, 3, 4, 5, 6, m.in. do organizacji i zakresu działania komisji pożarowo-technicznej, organizacji szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Reszta dokumentu od punktu 7 - organizacji prac pożarowo-niebezpiecznych jest już w całości. Jak gdzie indziej określono zasady oddawania do eksploatacji obiektu, urządzeń lub instalacji. Funkcjonowała też Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru. W ostatnim punkcie 16, wymieniono system wyróżnień i kar dla przestrzegających lub nie przestrzegających zasad przeciwpożarowych. Wyjątkowo w dokumencie wymieniono nagrody - w formie pieniężnej, w formie pochwały pisemnej lub dyplomu uznania, oraz sprecyzowano okoliczności ich otrzymania.