Zarządzenie Nr 1/76 Dyrektora Zakładu z dnia 15.01.1976 r. w sprawie: premiowania z dyspozycyjnego funduszu premiowego oraz premiowania pracowników umysłowych - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 3, 5, [1], [1], [1], [1], 2, [1] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Zakłady pracy - organizacja - 20 w.
  • Zakłady pracy - regulaminy - 20 w.
  • Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.11.2017

Opis dokumentu

Dyrektor Zakładów Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu inż. Zbigniew Bartosiewicz wydał 15 stycznia 1976 roku zarządzenie oparte o uchwałę rady ministrów nr 298 z dnia 24.11.72 r. w prawie premiowania pracowników umysłowych oraz zasad systemu ekonomiczno-finansowego WOG (Wielkich Organizacji Gospodarczych). Dokument liczył 3 punkty - po pierwsze wprowadzał do stosowania - regulamin wypłaty premii z funduszu premiowego tworzonego z dyspozycyjnego funduszu płac (załącznik nr 1) oraz regulamin premiowania pracowników umysłowych (załącznik nr 2). Określał ich obowiązywanie od 1 stycznia 1976 r. Informował, iż poprzedni regulamin premiowania wydany zarządzeniem nr 12/73 DN wraz z innymi regulaminami wymienionymi w punkcie drugim  traciły moc. Pod dokumentem oprócz Dyrektora znalazł się podpis Kierownika Biura Organizacji i Informacji mgr inż. H. Kumora. Dalszą część dokumentu stanowiły załączniki numer 1 opisujący regulamin wypłaty z funduszu premiowego i numer 2 opisujący regulamin premiowania pracowników umysłowych oraz 6 załączników do regulaminu premiowania pracowników umysłowych. Oba regulaminy zostały uchwalone na VIII sesji KSR (Konferencji Samorządu Robotniczego) w dniu 9 stycznia 1976 roku i pod oboma znalazły się podpisy wiceprzewodniczącego Rady Robotniczej mgr inż. Czesława Grenia i Dyrektora Zakładów "Zamech". Sześć załączników dotyczyło stanowisk objętych premią uzależnioną od zysku i zadań ogólnozakładowych, stanowisk objętych premią uzależnioną od zysku i zadań własnych, stanowisk objętych premią uzależnioną od wykonania zadań ogólnozakładowych, stanowisk objętych premią uzależnioną od wykonania zadań własnych. W przedostatnim wymieniono zadania własne w postaci dwu stronicowej tabeli a w ostatnim szóstym załączniku wykaz komórek i stanowisk nie objętych premią, przykładowo wymienione - Redakcja "Głosu Zamechu" i Radiostudia nie miały do niej prawa.