Zarządzenie nr 14 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1980 roku … w sprawie wynagrodzeń za odczyty, prelekcje … – odpis – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie - 20 w.
  • Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Warszawie - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.05.2020

Opis dokumentu

Z 12 kwietnia 1980 roku pochodzi widoczne obok, zarządzenie nr 14 Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. Wcześniej opisaliśmy zarządzenie nr 13 z tego samego dnia, świadczące o pogarszającej się sytuacji bibliotek publicznych w latach kryzysu gospodarczego lat 80-tych. Zmieniające uprzednio obowiązujące wynagrodzenia za odczyty, prelekcje, referaty, pogadanki w resorcie kultury i sztuki. I jak poprzednio jest to tylko odpis dokumentu a więc opisano, że podpis Ministra Kultury i Sztuki był nieczytelny, a pismo powstało w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z także z nieczytelnym podpisem. Na dole dokumentu znajduje się pieczęć główna Biblioteki z parafką przyjmującego pocztę.