Zarządzenie Kierownika Wydziału Kultury … dotyczącego usprawnienia organizacji i metod pracy oraz ograniczenia wzrostu zatrudnienia … - druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 1, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

Zarządzenie nr 1/67 Kierownika Wydziału Kultury Franciszka Wójcika realizowało nakaz Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu, dotyczący usprawnienia organizacji i metod pracy oraz ograniczenia wzrostu zatrudnienia w jednostkach podległych Wydziałowi Kultury P.M.R.N. Kierownik wysłał do placówek kultury całego miasta widoczne obok pismo, nakazujące w podległych placówkach usprawnienie organizacji i metod pracy oraz zmniejszenia zatrudnienia. Działania miały polegać na tworzeniu 3-4 osobowych Komisji badających działania systemów organizacyjnych jednostek oraz zakresów czynności poszczególnych pracowników. W skład zespołów mieli wchodzić kierownicy jednostek, przedstawiciele Wydziału Kultury, Związku Zawodowego oraz instancji partyjnej. Z tego pisma widać, jak w ówczesnych warunkach państwowy (partyjny) aparat władzy kierował poczynaniami instytucji kultury w Polsce. Na dalszym etapie działań proponowano określenie niezbędnej ilości stanowisk pracy do wykonywania wszystkich czynności, eliminację zdezaktualizowanych zadań, przepisów i obowiązków, opracowanie nowego regulaminu pracy łącznie z zakresami czynności itp.