Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu Zaprasza na Sesję Naukową Poświęconą XXX-lecia ZBoWiD w Elblągu - zaproszenie

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2 K. Sygnatura: DŻS - VII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - organizacje - 20 w.
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu
  • Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.11.2017

Opis dokumentu

Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZW ZBoWiD) w Elblągu wydał zaproszenie na Sesję Naukową poświęconą 30-leciu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu. Sesja rozpoczęła się 11 października 1976 roku o godz. 10.00w sali Muzeum Elbląga przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. W jej trakcie po otwarciu przez ppłk mgr M. Bąka Prezesa ZW ZBoWiD w Elblągu, odbyło się wręczenie orderów i odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom tej organizacji. Następnie odczytano dwa referaty - "Wyzwolenie ziem województwa elbląskiego przez Armię Radziecką" płk prof. dr hab. Kazimierza Sobczaka (Komendanta Wydziału Historyczno-politycznego Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego w Warszawie) oraz "30-lecie ZBoWiD w Elblągu" ppłk mgr Jana Bruźa, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Historycznej ZBoWiD. Jeszcze później odbyła się projekcja filmu dokumentalnego - "30-lecie ZBoWiD w Elblągu" Stefana Muli Członka Wojewódzkiej Komisji Historycznej  ZBoWiD. Między referatami i projekcją filmu odbywały się przerwy i dyskusje, po czym około 13.30 nastąpiło zakończenie obrad.  W naszych zbiorach posiadamy kilkanaście dokumentów treściowo związanych z tą organizacją kombatancką, wśród nich jeden dotyczy uroczystości 30-lecia. Możemy jeszcze poszukiwać więcej materiałów na ten temat po wpisaniu do wyszukiwarki Elbląskiego Wortala Historycznego słów - "Związku Bojowników o Wolność", "Dyplom Uznania", "Zarząd Wojewódzki ZBoWiD".