Zarys Ważniejszych Informacji o Województwie Elbląskim z 1975 Roku - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 44, [2], [12] Sygnatura: DŻS - III biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - statystyka - 20 w.
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
  • Województwo elbląskie - informator
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.05.2019

Opis dokumentu

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1 czerwca 1975 roku powstało Województwo Elbląskie ze stolicą w Elblągu (istniało do kolejnej reformy administracyjnej 31 grudnia 1998 roku). W związku z tym władze nowego województwa wydały specjalny biuletyn-informator w którym opisał statystycznie "stan posiadania" województwa elbląskiego. Znalazły się tam informacje o otoczeniu geograficznym województwa, także o składzie administracyjnym - 4 miasta, 11 gmin wiejsko-miejskich i 26 gmin wiejskich. Na stronie tytułowej i pierwszej widnieje wydruk o treści: "Stan na dzień 1 stycznia 1975 r.", natomiast druk nastąpił 1 sierpnia 1975 roku. W swoich zbiorach Biblioteka Elbląska posiada również taki sam dokument z roku następnego 1976. Opisywany dokument  na końcu posiada kilkanaście (12) pustych kartek przeznaczonych na notatki. Znalazły się tam informacje o otoczeniu geograficznym województwa, także o składzie administracyjnym, wynika z niego, iż różnił się on od składu podanego w dokumencie z 1976 roku i wynosił - 6 miast, 9 gmin wiejsko-miejskich i 34 gmin wiejskich. W charakterystyce województwa znalazły się informacje o powierzchni (w całości województwa miast, w całości województwa wsi), o liczbie ludności (miast, wsi). Geograficzne - zróżnicowanie powierzchni (punkt najwyższy, punkt najniższy), położenie, regiony fizycznogeograficzne (w tym okres wegetacji)  oraz niektóre regiony - Żuławy, Jezioro Drużno, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Kadyny oraz Wybrzeże Bałtyku (Mierzeja Wiślana). Dane statystyczne przedstawiono opisowo i dotyczyły rolnictwa, przemysłu, budownictwa, pośrednictwa pracy, komunikacji, handlu i usług, szkolnictwa, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, sportu i turystyki. Od nieliczbowanej strony 40 umieszczono Aneksy, znalazły się tam - Wykaz urzędów terenowych organów administracji państwowej województwa elbląskiego (dane z czerwca 1975 roku) oraz Wykaz jednostek organizacyjnych działających na terenie województwa elbląskiego, podporządkowanych wojewodzie.