Zarys Ważniejszych Informacji o Województwie Elbląskim w 1976 Roku - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 43, [5] Sygnatura: DŻS - III biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Elbląg - statystyka - 20 w.
  • Województwo elbląskie - informator
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.11.2012

Opis dokumentu

Z racji powstania nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r. utworzono Województwo Elbląskie ze stolicą w tym mieście. W 1976 r. nowopowstały Urząd Wojewódzki wydał specjalny biuletyn w którym opisał statystycznie "stan posiadania" województwa elbląskiego. Oprócz danych statystycznych w formie tabel np. ludność, zatrudnienie, inwestycje, przemysł, handel i usługi, szkolnictwo i oświata, ochrona zdrowia i inne. Znalazły się tam informacje o otoczeniu geograficznym województwa, także o składzie - 4 miasta, 11 gmin wiejsko-miejskich i 26 gmin wiejskich. W materiale znajdowały się także: wykaz instytucji podporządkowanych wojewodzie, wykaz wydziałów urzędu wojewódzkiego, wykaz terenowych organów administracji państwowej wraz z kierującymi daną instytucją i telefonami do nich. Na końcu jest kilka pustych kartek przeznaczonych na notatki. Przed tekstem pojawiła się informacja, że dane zawarte, mogą mieć charakter orientacyjny. Na stronie tytułowej i pierwszej widnieje wydruk o treści: "Do użytku wewnętrznego" oraz "Stan na dzień 1.VI.1976 r." Na jednym z egzemplarzy posiadanych przez Bibliotekę Elbląską na okładce widnieje pieczątka ze starym adresem - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa ul. Łączności 2 82-300 Elbląg. Na naszych stronach internetowych możemy sie też zapoznać z poprzednikiem tego dokumentu z 1975 roku.