Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na niekierowniczym stanowisku pracy – druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Biblioteki – organizacja - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Regulamin organizacyjny biblioteki - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

Po utworzeniu w dniu 21 sierpnia 1975 roku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu, zaczęto tworzyć Regulamin Organizacyjny Biblioteki. Dyrektor nowej instytucji wydał zarządzenie, którego załącznikiem był druk pod tytułem - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na niekierowniczym stanowisku pracy”. Druk ten w skrócie nazywamy zakresem obowiązków, był podpisywany przez każdego zatrudnionego w instytucji pracownika stopnia podstawowego. Na druku znajdowało się miejsce na dane osobowe pracownika, miejsce pracy (dział, sekcja, jednostka organizacyjna) oraz stanowisko pracy. Praktycznie pod takim samym tytułem przygotowano również inny dokument - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku pracy. Zakres obowiązków posiadał 14 podpunktów, wynikał ze Statutu Biblioteki, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Układu Zbiorowego Pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.1974) oraz Kodeksu Pracy. Uzupełnieniem tych zakresów był trzeci dokument - Wykonywanie innych prac nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków – gdy realizacja określonego zadania wymaga sprawnego i pilnego działania.