Zainteresowania pozazawodowe mieszkańców miasta i województwa elbląskiego na przykładzie wybranych zakładów pracy – biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 26, [6] Sygnatura: DŻS - XII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu - 20 w.
  • Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.11.2012

Opis dokumentu

Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz Wojewódzka Rada Związków Zawodowych wydały biuletyn odnoszący się do wcześniej prowadzonych badań socjologicznych, których przedmiotem badań był czas wolny pracowników największych zakładów pracy miasta Elbląga i województwa. Materiał zebrała i opracowała Maria Klimczak, która oprócz celu i metod badań, scharakteryzowała badaną zbiorowość, a wyniki przedstawiła w charakterystyce opisowej oraz tabelach (statystyka). Do druku dołączony jest wzór ankiety wykorzystania czasu wolnego pracowników.