Z polecenia Wojewody Elbląskiego przesyłam tekst Uchwały nr 19 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1978 r. – pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1979 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Szef Gabinetu Wojewody Elbląskiego
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

Zbiór Dokumentów Życia Społecznego gromadzonego latami przez Bibliotekę Elbląską, jest głębokim świadectwem odbywających się w naszym społeczeństwie zmian. Dlatego tak ważne jest dla nas historyków zbieranie, opieka nad nim oraz udostępnianie na stronach naszego Wortala Historycznego. Dokument z czasów PRL, związany z powstaniem i działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Dotyczy pisma z dnia 21 kwietnia 1980 roku, Szefa Gabinetu Wojewody Elbląskiego przesyłającego tekst jednolity Uchwały nr 19 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1978 r. w sprawie dalszego usprawniania informacji dla środków masowego przekazu. Pod dokumentem podpisał się Jerzy Brzozowski a otrzymali je według rozdzielnika Naczelnicy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin woj. elbląskiego, Zjednoczenia, Przedsiębiorstwa oraz Spółdzielnie na terenie województwa elbląskiego. Domyślamy się, że jednostki kulturalne województwa elbląskiego, także otrzymały ten egzemplarz.