Wytyczne w sprawie zabezpieczenia realizacji zadań w usługach dla ludności w 1980 roku - nadbitka

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1],17 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielnie pracy - 20 w.
  • Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w Warszawie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.02.2019

Opis dokumentu

Uchwały VIII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) (11-15.02.1980) wskazywały na niedostateczny udział usług w strukturze wydatków ludności. Więc Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy nakazał krajowym związkom i Spółdzielniom działającym w planie centralnym zaplanowanie różnych działań służących polepszeniu sytuacji w tym zakresie. Chodziło między innymi o inicjowanie rozwoju usług poszukiwanych na miejscowym rynku, bieżąco analizowanie zmian na rynku i dostosowywanie do nich, zapewnienie stałego nadzoru nad działalnością usługową, nad jej administrowaniem oraz zapewnieniem odpowiedniej kultury obsługi klienta, prowadzenie systematycznego instruktażu w zakresie prawidłowej ewidencji i sprawozdawczości usługowej oraz o uwzględnianie problematyki usług w tematykach narad i szkoleń, zapewnienie by spółdzielnie o charakterze transportowym powinny świadczyć w pierwszej kolejności usługi spółdzielniom pracy. Wytyczne sugerowały stosowanie w praktyce tylko trzech form organizacji zakładów usługowych - na zasadach ogólnych, na zryczałtowanym rozrachunku lub na warunkach umowy zlecenia (agencji). Formy i zakres świadczonych usług winny wymuszać organizacje działalności spółdzielni w oparciu o duże zakłady pracy, prowadząc tę działalność na ich terenie, stanowczo egzekwować od inwestorów mieszkaniowych przydziały lokali usługowych, dokonywać na bieżąco oceny posiadanych lokali pod kątem ich wykorzystania usługowego dla ludności, współdziałać ze spółdzielczością mieszkaniową w zakresie rozwoju świadczonych usług dla ludności, przystosowywać wszelkie inne dostępne lokale do działalności usługowej, organizować szerszą sieć punktów przyjęć nawet jeśli miałyby mieć charakter okresowy czy sezonowy. W ramach ograniczonych możliwości prowadzić politykę inwestycji w oparciu o odpowiednie wytyczne rządowe i branżowe, zakupy gotowych dóbr w systemie gospodarczym do 8 mln i całkowitym pokryciu finansowym lub poprzez inwestycyjne czyny społeczne. Jeśli chodzi o zatrudnienie i płace wytyczne nakazywały poświęcenie uwagi odpowiedniemu doborowi i kwalifikacji pracowników, zatrudnianiu pracowników już na emeryturze na 1/2 lub 1/4 etatu, stosowanie prowizyjnej formy wynagrodzeń, tworzenie odpowiedniego klimatu pracy, wzmocnienie dyscypliny czasu pracy, przeprowadzanie systematycznej analizy płynności kadr. W ramach szkoleń należałoby stosować odpowiednie formy werbunku młodych kadr i właściwego ich szkolenia, organizowanie dni otwartych dla uczniów ostatnich klas, szukanie nowych kadr w szkołach modnych społecznie nowych branż. W działaniach polepszających system działalności usługowej więcej uwagi poświęcić nowym i potrzebnym na rynku usług branżom. Branżowe kierunki rozwoju - to przede wszystkim usługi motoryzacyjne, usługi pralnicze, usługi remontowo-budowlane, odzieżowe i kuśnierskie, usługi obuwnicze, usługi meblarsko-tapicerskie i stolarskie, usługi fotograficzne, czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Ostatnim punktem wytycznych był punkt - Różne, w którym zalecano stosowanie obok starego "miernika brutto", nowy miernik ekonomiczny "miernik netto" eliminujący z utargów wartość materiałów podstawowych. Przypominano również o przestrzeganiu przez związki i spółdzielnie ogólnie obowiązujących przepisów w odniesieniu do prowadzonej działalności usługowej. Przepisy winny być odpowiednio przygotowane do wglądu i na życzenie dla klienta a wykonane usługi podlegać odpowiednim gwarancjom. Punkty przyjęć lub poszczególne zakłady powinny być jednolicie i zrozumiale oznakowane dla klienta.