Wytyczne w Sprawie Zabezpieczenia Propagandowego 1 Maja 1975 r. - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 8, 5, 3 Sygnatura: DŻS - VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.12.2012

Opis dokumentu

Pion Propagandy i Komisja Propagandy Komitetu Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KMiP PZPR) w Elblągu wydały broszurę w której przedstawiły kierunki działań propagandowych skierowanych do społeczeństwa w ramach obchodu Święta Pracy. Zarówno jeśli chodziło o treści ideowo-polityczne związane z uchwałami VI Zjazdu PZPR, eksponowania wysiłku produkcyjnego ludzi, czynów społecznych i innych. Eksponowanie wartości patriotycznych i internacjonalistycznych, szczególnie z narodami "Kraju Rad" (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Chodziło tutaj o szereg "propagandowych rocznic" mających miejsce w 1975 r. Autorzy broszury polecali w pracy politycznej i propagandowej powoływać się na treści zawarte w materiałach VII, XIII, XVI Plenum KC (Komitetu Centralnego). Do materiałów dołączono w formie tabelarycznej dwa załączniki - "Harmonogram zabezpieczenia propagandowego obchodów Święta Pracy 1 Maja 1975 r." oraz "Program obchodów 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem zatwierdzony na posiedzeniu Egzekutywy KMiP PZPR w Elblągu dnia 2.04.1975 r." Na stronie tytułowej dokumentu znajduje się napis: "Do użytku wewnętrznego".