Wykonywanie innych prac nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków – gdy realizacja określonego zadania wymaga sprawnego i pilnego działania – druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [3], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Biblioteki – organizacja - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Regulamin organizacyjny biblioteki – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu Elbląg
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

W wyniku zarządzenia nr 47 Wojewody Elbląskiego w dniu 21 sierpnia 1975 roku powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Aby instytucja zaczęła działać potrzebne są podstawowe akty prawne. Powstał, więc Statut Biblioteki, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy a na ich bazie szybko weszły w życie - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na niekierowniczym stanowisku pracy, Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku pracy. Uzupełnieniem tych dokumentów, był druk pod tytułem – Wykonywanie innych prac nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków – gdy realizacja określonego zadania wymaga sprawnego i pilnego działania. Dokument widoczny obok posiadał dwa tematy zakres uprawnień i zakres odpowiedzialności podzielone na szereg podpunktów. Wśród tych pierwszych znajdziemy m.in. możliwość ubiegania się o pracę bardziej odpowiedzialną w miarę wzrostu kwalifikacji. Natomiast wśród tych drugich znajdziemy odpowiedzialność merytoryczną prowadzonych spraw, które potwierdza się własną parafą. Dokument posiadał dwa miejsca do podpisu i daty – pracownika i jego przełożonego bezpośredniego.