Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu … prosi o przeprowadzenie lustracji … w jednostkach administracyjnych … – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Organizacja biblioteki – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Urząd Wojewódzki Wydziału Kultury i Sztuki w Elblągu
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.05.2020

Opis dokumentu

W zbiorach Dokumentów Życia Społecznego gromadzimy historyczne źródła, dotyczące działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu oraz wcześniejszych struktur w Elblągu i okolicach. Wśród nich znajdziemy dwa sprzęgnięte ze sobą dokumenty. Widoczne obok pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki do WBP w Elblągu, w którym wieloletnia Dyrektor tego wydziału pani Alicja Bednarczuk prosi władze biblioteczne o przeprowadzenie lustracji w następujących jednostkach administracyjnych podporządkowanych merytorycznie. W piśmie wyznaczono daty oraz placówki, oraz przedstawiono "Harmonogram wyjazdów w teren pracowników resortu kultury". Pod tym dokumentem widnieje pieczęć i podpis Dyrektor Alicji Bednarczuk. Efekty tej lustracji zostały omówione podczas Posiedzenia Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu w dniu 27 czerwca 1979 roku.