Wskazówki w sprawie analizowania i podnoszenia wydajności pracy w publicznych bibliotekach powszechnych - załącznik - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [1], Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Warszawie
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.07.2020

Opis dokumentu

W wyniku Uchwał VII Plenum Komitetu Centralnego (KC) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Warszawie nałożono na wszystkie ogniwa gospodarki narodowej obowiązek dokonania analizy i weryfikacji zasad organizacji pracy, w tym także jednostek kultury. W związku z tym 10 lutego 1967 roku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek, wysłał stosowne pisma do Wojewódzkich i Miejskich Bibliotek Publicznych, w sprawie specjalnych kontroli, w których, miały być użyteczne, szczegółowe - "Wskazówki w sprawie analizowania i podnoszenia wydajności pracy w publicznych bibliotekach powszechnych", przesłano je jako załącznik do wysłanych pism (można je zobaczyć na naszych stronach internetowych). Według nich analiza organizacji i wydajności powinna być przeprowadzona we wszystkich publicznych bibliotekach powszechnych a w bibliotekach o obsadzie wieloosobowej należało ją przeprowadzić zespołowo. Sprawy usprawnienia pracy powinny stać się głównym problemem wszystkich wyjazdów instrukcyjnych i konsultacji (bibliotekach szczebla powiatowego, istniały działy instrukcyjno-metodyczne, z pracownikami odpowiedzialnymi za szkolenia i wdrożenia nowych metod pracy bibliotekarskiej). Zaproponowano by usprawnienie i polepszenie usług bibliotecznych, związać z czytelnikami i aktywem kulturalnym. Mniejsze jednostki biblioteczne wysyłają wyniki analizy do powiatu i województwa, tam przysyła się je wprost do ministerstwa. Treść tych wskazówek zajmowały cztery strony druku, można się z nimi zapoznać osobiście na naszych stronach internetowych. Treści pisma, towarzyszyło również, krótkie pismo przewodnie, z którym też można zapoznać się, na naszych stronach internetowych.