Wnioski i Postulaty Pracowników Kultury Województwa Elbląskiego Skierowane Pod Adresem Władz Centralnych - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 6, [1] Sygnatura: DŻS - XII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Kryzys gospodarczy 1981
  • Wydział Kultury i Sztuki w Elblągu
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.05.2019

Opis dokumentu

Z roku 1980 (na końcu właściwego tekstu, znajduje się ręczny dopisek Druk U. Woj. E-g. zam. 832/23/80) pochodzi ksero druku powstałego na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu inspirowanego przez pracowników kultury dawnego województwa elbląskiego. Powstał w czasach burzliwych przemian lat 80-tych, trudności aprowizacyjnych, rozbudowanych systemów kartkowych i szalejącej inflacji. Pracownicy kultury na sześciu stronach wystosowali 83 postulaty do władz centralnych w Warszawie. Postulaty dotyczyły po części poprawy sytuacji materialnej i rynkowej dla swoich rodzin, zmiany taryfikatorów oraz wyrównania do innych sfer płacowych czy zmiany systemu naliczania pensji. Przeznaczenia większych sum na zakup książek, czy funduszy na wyposażenie bibliotek w nowoczesne pomoce naukowe. Znalazły się też postulaty wysuwane wówczas przez wszystkie grupy zawodowe - zrównanie zasiłków rodzinnych na dzieci i żony niepracujące do wysokości zasiłków otrzymywanych przez wojsko i milicję, wprowadzenie niezależnych związków zawodowych. Zapewnienie by w państwowych mediach dominowały bezpośrednie, bieżące i prawdziwe informacje o wszystkich wydarzeniach w kraju i za granicą. Proponowano również załatwienie spraw do dziś (rok 2019), kontrowersyjnych - wprowadzenie wieku emerytalnego kobiet od 55 lat i mężczyzn od 60 lat, biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy. Ale ludzi kultury bulwersowały i proponowali zmiany w tym względzie sprawy związane z umieszczeniem na komitetach PZPR obok flagi czerwonej (symbolu ZSRR) także flagi o barwach narodowych. Chodziło również o spowodowanie właściwego i aktywniejszego funkcjonowania organów Milicji Obywatelskiej (zapewnienie obywatelowi minimum bezpieczeństwa, a także jego mienia). Mimo upływu czasu od lat 80-tych, część postulatów bibliotekarskich do dziś nie została zrealizowana. Bibliotekarzom, którzy ukończyli pełne studia bibliotekoznawcze lub bibliotekoznawcze studia podyplomowe nie przyznano statusu bibliotekarzy dyplomowanych jak to ma miejsce w oświacie. Nie zrównano czasu pracy i urlopów bibliotekarzy publicznych z czasem pracy i wymiarem urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Nie przyznano prawa do rocznego urlopu płatnego dla poratowania zdrowia jak w szkolnictwie. Sugerowano by uprawnienia pracowników kultury na wsi zrównać z uprawnieniami innych służb terenowych - np. służby leśnej, weterynaryjnej, pracowników oświaty.