Wirtschaft und Gemeindewirtschaft Ostpreussen, Grenzmark, Danzing, Memel […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1925 Miejsce publikacji: Berlin – Friedenau Strony: 174 Sygnatura: 35389 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Gospodarka komunalna – prowincje pruskie – historia
  • Gospodarka komunalna – Prusy Wschodnie - historia
  • Marchia Graniczna Poznańsko- Zachodniopruska - gospodarka
  • Elbląg – gospodarka - polityka komunalna – historia
  • Marten, Karl Friedrich (1874-1945)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1925 roku w Berlinie, pod redakcją Erwina Steina generalnego sekretarza Vereins für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik E.V, stanowiąca zbiór opracowań sporządzonych przez urzędników i przedstawicieli władz prowincji Prusy Wschodnie, miast tej prowincji (na czele z Kaliningradem), Wolnego Miasta Gdańska, miast Marchii Granicznej Poznańsko- Zachodniopruskiej (niem. Grenzmark Posen - Westpreuβen) i okręgu Kłajpedy. Tematyka koncentruje się na zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki, w szczególności gospodarki i polityki komunalnej i gminnej oraz kształtowaniu się procesów ekonomiczno - gospodarczych na tych terenach. Wśród opublikowanych materiałów znajdujemy obszerne, poglądowe teksty dotyczące takich zagadnień jak np. elektryfikacja, melioracja, rynek pracy na terenach prowincji Prusy Wschodnie, prywatna działalność gospodarcza prowadzona na terenie miasta Olsztyna,gospodarka i polityka gminna rejencji gąbińskiej, Tylży, zagadnienia dot. rozwoju Malborka, Kłajpedy po I wojnie światowej, rozwoju i przyszłości miast Marchii Granicznej Poznańsko- Zachodniopruskiej, szeroko pojętej gospodarki Kaliningradu, Wolnego Miasta Gdańska etc. W opracowaniu odnajdujemy również tekst o elbląskiej polityce gminnej i gospodarczej autorstwa Karla Friedricha Martena (1874-1945), zasłużonego burmistrza dawnego Elbląga, pełniącego ten urząd przez 24 lata (1909-1933).W latach jego urzędowania Elbląg przeszedł znacznie przeobrażenia. Prowadził on bowiem aktywną, perspektywiczną politykę komunalną.