Wir August der Dritte von Gottes Gnaden König in Pohlen, Groβ Herzog von Lithauen, Reussen, Preussen […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1749 Miejsce publikacji: Dresden Strony: 10 Sygnatura: Pol.8.II.646c biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk – 18 w.
  • Akcyza – Gdańsk - 18 w.
  • Trzeci Ordynek – Gdańsk – 18 w.
  • August III - dekrety królewskie – 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.04.2018

Opis dokumentu

Dekret królewski Augusta III (1696-1763) - z bożej łaski króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, żmudzkiego, kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego, podlaskiego, inflanckiego, smoleńskiego, siewierskiego, czernihowskiego, a także dziedzicznego księcia saskiego i księcia elektora, sporządzony w Dreźnie 9 sierpnia 1749 roku. Regulacje prawne zawarte w dokumencie dotyczą podatku akcyzowego dla miasta Gdańska. Począwszy od listopada 1749 roku znoszą one m.in. akcyzę na chleb i piwo oraz trzecią część akcyzy na wino. Wprowadzone przepisy były wynikiem działań podejmowanych przez Trzeci Ordynek - reprezentację pospólstwa we władzach miejskich Gdańska, powołaną na podstawie statutów króla polskiego Zygmunta I Starego w 1526 roku, stanowiących odtąd fundament ustroju miasta, który w połowie XVIII wieku był główną siłą opozycyjną w stosunku do Rady Miejskiej. Dekret miał również na celu uspokojenie nastrojów społecznych w mieście. Dokument zawiera również korespondencję adresowaną do króla przez reprezentantów Trzeciego Ordynku, wyrażająca aprobatę za zaangażowanie się w złagodzenie istniejącego konfliktu. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.642-Pol.8.II.647.