Wider das Tabakmonopol. (Ein Aufruf an alle deutsche Raucher)

Typ: DŻS Rok publikacji: [188?] Miejsce publikacji: Berlin biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - parlamentaryzm - 19 w.
  • Niemcy - gospodarka - monopol tytoniowy - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.11.2016

Opis dokumentu

Ulotka wydana przez Niemiecką Partię Postępową, skierowana do „wszystkich niemieckich palaczy”, ostrzegająca przed forsowanym przez kanclerza Otto Bismarcka od 1881 r. monopolem tytoniowym. Upaństwowienie kolejnych gałęzi przemysłu miało stanowić źródło dochodu dla państwowej kasy (wcześniej Bismarck  znacjonalizował m. in. kolej oraz telegraf), jednak zakusy na przemysł tytoniowy wzbudziły niespotykane dotąd protesty w społeczeństwie i samym Reichstagu. Jak wykazują autorzy druku, wprowadzenie monopolu oznaczałoby bowiem upadek prywatnego przemysłu tytoniowego, a co za tym idzie utratę środków do życia zatrudnianych w nim robotników. Autorzy dowodzą również, iż reforma ta pociągnie za sobą kolejne podwyżki cen wyrobów tytoniowych, nadmieniając, iż już za sprawą podwyższonego w 1879 r. trzykrotnie podatku tytoniowego stały się one bardzo drogie. W druku wyrażony jest również pogląd, iż w związku z ciągłym drożeniem artykułów tytoniowych, będzie spadać liczba ich nabywców, co z kolei znowu prowadzić będzie do wzrostu ich cen. Autorzy druku zastosowali w nim grę słowem, wykorzystując zbliżone brzmienie słowa „blüten” (kwitnąć) i „bluten” (krwawić), dowodząc, iż rozkwit państwowego przemysłu tytoniowego oznaczać będzie krwawienie sakiewek konsumentów.

Ulotka ma także charakter druku agitacyjnego – ostrzega, iż w przypadku wygranej konserwatystów w kolejnych wyborach do Reichstagu, Bismarckowi z pewnością uda się przeforsować planowane zmonopolizowanie przemysłu tytoniowego.

[Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].